Amateurspalet

Amateurspalet is een Rijswijkse vereniging van en voor amateurkunstenaars en behoort tot een van de grotere verenigingen op dat gebied in Nederland.
In de statuten staat: 'De vereniging heeft ten doel het bevorderen en verbeteren van de beoefening der beeldende kunst door de leden.' De activiteiten die de vereniging de leden biedt zijn dus daarop gericht. U kunt bij ons (leren) tekenen, schilderen en/of keramiek maken.

Amateurspalet telt ongeveer 300 leden. Ondanks het feit dat ons atelier zich in Rijswijk bevindt, komen de leden uit alle omliggende gemeenten.
In ons eigen atelier verzorgen wij 's morgens, 's middags en 's avonds studiebijeenkomsten voor volwassenen; hieraan kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen. De leden worden tijdens de studiebijeenkomsten begeleid door professionele beeldende kunstenaars.
Voor kinderen, in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar, zijn er twee groepen. Op maandag- of donderdagmiddag kunnen zij, na schooltijd en onder begeleiding van een bevoegd docent, tekenen en schilderen.

Voor meer informatie: http://www.amateurspalet.nl/