Tweehonderd jaar AKV|St.Joost

Van Napoleon tot nu

In 1812 sticht Napoleon de Académie Royale et Impériale de Peinture, Sculpture et Architecture in 's-Hertogenbosch. Zou hij ooit hebben gedacht dat de opleiding eeuwen later nog zou bestaan?
Tekst: Nanneke van Drunen

Het tweehonderdjarig bestaan van de academie in 's-Hertogenbosch wordt niet alleen door Avans Hogeschool, maar ook vanuit AKV|St.Joost uitgebreid gevierd. Zo verschijnt er een jubileumjaarboek en wordt er in oktober een tentoonstelling georganiseerd met het werk van prominente oud-AKV|St.Jooststudenten. Curator Margiet Kemper vertelt: 'Ik heb drie jaar aan de Academie Minerva in Groningen gestudeerd waarna ik mijn laatste twee jaar in 's-Hertogenbosch volgde. Negen jaar na mijn afstuderen, verbond ik me als docent aan de opleiding.
Vanuit AKV|St.Joost houd ik me, samen met een redactie, bezig met de uitgave van het jubileumjaarboek en ben ik samen met Kim Bouvy de curator van de jubileumtentoonstelling 'Point de Vue'. Bouvy, oud-bachelor- en masterstudent, is fotografe en richt zich voor de tentoonstelling op de jongste generatie afgestudeerden vanaf 2000. Bouvy: 'Ik selecteer werken van oudstudenten van de periode daarvoor en van (oud)docenten. In de tentoonstelling willen we de rijkdom van twee eeuwen kunstvakopleiding laten zien en de bezoeker de sensatie van een point de vue, een uitzichtpunt, en een meer directe ontmoeting met de werken bieden.'

Een van de deelnemers aan de tentoonstelling is Marissa Evers. Zij volgde van 1991 tot 1997 de richting monumentaal/beeldhouwen aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch. 'Ik was blij toen ik gevraagd werd voor Point de Vue', vertelt Marissa enthousiast. 'Ik denk dat de tentoonstelling een prachtige wandeling door de tijd wordt en een goede weergave geeft van werken die door de eeuwen heen op de academie zijn gemaakt. Het is een eer mijn werk daar te mogen laten zien. Mijn bijdrage aan de tentoonstelling is een tweeluik met de naam 'Ghelijck een catte sit en pronct ende loert na de muys', dat ik onlangs maakte voor een expositie bij Cabin in Antwerpen. Het is een tweeluik die je langs de locaties leidt waar tot 1880 vijf bastions van de citadel van Antwerpen stonden en een tekening over catten en moordkuylen, die de verschillende perspectieven aangeeft.'
marissa-evers-2 Marissa Evers, 'Ghelijck een catte sit en pronct ende loert na de muys' (2012), diverse potloodhardheden op MDF, 160 x 90 x 10 cm en 129 x 95 x 10 cm.

Tentoonstelling Point de Vue
Op 2 oktober 2012 opent Avans Hogeschool in besloten kring de overzichtstentoonstelling 'Point de Vue'. Die dag wordt ook het eerste exemplaar van het jubileumboek '200 jaar Avans' uitgereikt. Van 3 oktober tot en met 18 november 2012 is iedereen van harte welkom de tentoonstelling te bezoeken. 'Point de Vue' is te zien in het voormalig SM's, Magistratenlaan 100 in 's-Hertogenbosch.

Voor meer informatie: www.avans200.nl/nl/events/point-de-vue, www.marissaevers.nl